ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ: ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ Ա-Ե

Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ