ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՄԲ 562 ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏՈՐ 6

Հ. Աճառյան