ԹՈՒՐՔ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ XVI ԴԱՐՈՒՄ ՈՒ XVII ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ ԵՎ ՀԱՅՍՏԱՆԸ

Հ. Խ. Նաջարյան