ՄԵՐՏԻՆՈՍ ԼՈՒՏԵՐԻՆ ՎԱՐՈՒՑ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

Հ. ՂԵՒՈՆԴ