ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ ՍԵՒ ԾՈՎԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԿԱՐԻՆ

Հ. ՅԱԿՈՎԲՈՍ