ՔՆՆՈՒԹԻԻՆ ԵՒ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹԻՒՆ ԵԶՆԿԱՅ ՆՈՐԱԳԻՒՏ ՁԵՌԱԳՐԻՆ

Հ.Յ.ԱՃԱՌԵԱՆ