ԴԱՍԱԿԱՆ ՀԱՅԵՐԷՆԸ ԵՎ ՎԻԵՆՆԱԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԴՊՐՈՑԸ

Հ. ՆԵՐՍԷՍ