ՀԱՅԵԿԵՂԵՑԻՈՑ ԵՕԹԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ (ԿԱՆՈՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԿԱՏՈՒՄՆԵՐ)

ՂԵԻՈՆԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՉԷՊԷՅԵԱՆ