Հայկական կազմարարական դպրոցները եւ Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի կազմերի արձանագրությունները

Մալխասյան Արմեն Ապավենի