Հայոց եկեղեցին եւ իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը

Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան