Յաւիտենական ուղիներ: Քերթուածներ 1950-1956

Մառի Միհրանի Աթմաճյան