ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ՆԱԽՆԱԴԱՐՈՒՄ

Մարտիրոսյան Հարություն Արտաշեսի