ԱՆԳԼԵՐԷՆԷ-ՀԱՅԵՐԷՆ Արդի Բառարան

Մարտիրոս Գուշագճեան