Մանկություն ; Ծառայության մեջ ; Իմ համալսարանները

Մաքսիմ Գորկի