ԶԵՅԹՈՒՆԻ 1862 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՅՈՒՑԱԶՆԱՄԱՐՏԸ (100-ամյակի առթիվ)

Մելիքսեթյան Վասպուր