Իրանի հայկական վանքերը: Ս. Թադէոս, Ս. Ստեփանոս եւ Ս. Ամենափրկիչ

Մինասեան Լեւոն