ՂՐԻՄԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԱՐԵՎԵԼՔ-ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ /13-18-րդ դարեր/

Միքայելյան Վարդգես Ալեքսանի