ՄԻԱԲԱՆՔ ԵՎ ԱՅՑԵԼՈՒՆՔ ՀԱՅ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ

ՄԿՐՏԻՉ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՂԱՎՆՈՒՆԻ