ԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ: ԻՐ ԿԵԱՆՔԸ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ՄԿՐՏԻՉ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ