ԼԵԶՈՒԱԲԱՆՈՒԹԻԻՆ ԵՎ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻԻՆ

ՄՈՎՍԷՍ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՆԱՃԱՐԵԱՆ