ՀՈՍՀՈՍԻ ՁԵՌԱՏԵՏՐԸ ԵՎ ԽԻԿԱՐԻ ԳՈՒՇԱԿՈՒԹԻՒՆՔ

ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆ