Հայրենիքի առաւօտը․ վեպ, առաջին հատոր

Յակոբ Տէր-Յարութիւնեան