ԲԱՆԱԽՈՍՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ԿՈՄԻՏԱՍԱՅ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԵՎ ՆԱՀԱՏԱԻ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՐՔԵՊ. ՆԱԶԼԵԱՆ