ՄԵՐ ԴԵՐԸ Ի՞ՆՉ ԵՂԱՒ ԵՒ Ի՞ՆՉ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ

ՅՈՎՀ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ