ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

Ն. Թովմասյան