ԼՈՒՅՍ, ՍԵՐ, ԿԵԱՆՔ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՓՈՔՐԻԿ ՀՆԱՐԻՉԸ

Շ. ԿԻՒԵՕՆ