Հեռավոր տարիներ : Պատմություն կյանքի մասին

Պաուստովսկի Կոնստանտին Գեորգիևիչ