Ուղեւորութիւն կրտսերոյն Անաքարսեայ յԵլլադա։ Հտ. Ա

Պարթելըմի Յ. Յ.