Ճանչնանք մեր եկեղեցին: Զրույց հավատացյալ հայորդիների հետ

Պերպերյան Նուպար սարկավագ