Գրիգոր Նարեկացի: Մատյան Ողբերգության

Պ. Մ. Խաչատրյան