ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆ: Հայաստանի Եվ Լեռնային Ղարաբաղի Էքս-Նախագահի ինքնակենսագրությունը: ԿՅԱՆՔ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ռոբերտ Քոչարյան