ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՅՔԱՐԸ ՀՌՈՄԻ ԵՎ ՊԱՐԹԵՎՍՏԱՆԻ ԴԵՄ մ.թ.ա. 94-64 թթ

Ռուբեն Լեւոնի Մանասերյան