ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԻՋ-ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ Մ. ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ ՈՒ ԵՐԿՐՆԵՐ

Ռուբէն [Տեր-Մինասեան Մինաս]