ԹԵՂՈՒՏԻ ՎԱՂ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԲՆԱԿՎԱՅՐԸ /Մ.Թ.Ա. IV ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿ/

Ռ.Մ. Թորոսյան