ՀԱՅ ԱՇՈՒՂՆԵՐ XVII-XVIII Դ․Դ․

Սահակյան Հասմիկ Սիմակի