Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր

Ս․Կ․Պետիկեան