ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱԿ 2: ԳՈՐԻՍԻ, ՍԻՍԻԱՆԻ ԵՎ ՂԱՓԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐ

Ս. Գ. ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ