Հայաստան : Աշխարհագրական նկարագրությունը ՛՛Սովետական Միություն՛՛ մատենաշարից

Վալեսյան Լ.