ՏՐԻԴԵՆՏԵԱՆ Ս. ԺՈՂՈՎԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻԻՆԸ

ՎԱՐԴԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ