ՄԵՐ ԵՎ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԵԱՆ

Վարդապետ Տեր-Յակոբեան