ԱՆԳԼԵՐԷՆԷ-ՀԱՅԵՐԷՆ Արդի Բառարան

Վեր. Տիգրան Խնդրունի