Ընտիր երկեր: ՉՈՐՍ ՀԱՏՈՐՈՎ: ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ

Վիլյամ Սարոյան