Թշուառները․ Մասն առաջին երկրորդ հատոր

Վիքթոր Հիւկո