ԱՐԱՐԱՏԸ ՊԷՏՔ Է ՄՆԱՅ ԵՐԵԻԱՆԻ ԿՈՂՄԸ

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ