ԱՐՀԵՍՏՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄՔԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ IX-XIII Դ.Դ.

Վ. Աբրահամյան