ԸՆԿԵՐՎԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՃՆՇՎԱԾ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԸ

Վ. ԼԵՎԻՆՍԿԻ