Հայ-ռուսական պատմական կապերը եվ Արեվելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին

Վ. Կ Ոսկանյան