ՄԵՐՏԻՆՈՍ ԼՈՒՏԵՐԻՆ ՎԱՐՈՒՑ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

Վ. ՅՈՎՆԱՆԵԱՆՑ