ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ ՍԵՒ ԾՈՎԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԿԱՐԻՆ

Վ. ՏԱՇԵԱՆ