Հայոց գիրը : Գեղարվեստական տառաձևեր

Տիրատուրյան, Կարո Թադևոսի